Browsing Category

Bidang Peradaban

Melihat bagaimana mengembangkan idea asas peradaban tersebut ke dalam bidang-bidang utama peradaban. Melalui proses ini ia akan melahirkan sudut pandang baru terhadap politik, sains, sejarah dan kebudayaan, ekonomi, pendidikan dan lainnya dalam kerangka Peradaban Islam. Sudut pandangan ini penting bagi membangun peradaban di masa hadapan.