Browsing Category

Falsafah Ilmu

Paksi tindakan manusia itu lahir daripada ilmu, oleh itu mempunyai metodologi dan falsafah ilmu yang betul adalah mustahak bagi memastikan tindakan manusia itu benar. Hanya tindakan yang benar berlandaskan falsafah ilmu yang betul dapat melahirkan sebuah peradaban yang menjamin kemaslahatan insan.