Browsing Category

Pemikiran Islam

Memperbaharui neratif kita dalam melihat ilmu asas Islam seperti Aqidah, Sirah, Hadis, Tafsir dan lainnya. Kesemua ini perlu dilihat secara hidup, bersepadu dan memberi erti peradaban bagi seorang muslim seperti dilihat oleh para Sahabat ra dan Ulama terdahulu.