Browsing Category

Pertembungan Tamadun

Memahami neratif sejarah dunia pada hakikatnya adalah pertembungan antara dua bentuk tamadun berpaksikan perbezaan ideologi Haq dan Batil serta dapat dilihat pada penzahiran tamadunnya iaitu antara keadilan atau kezaliman, kemuliaan atau eksploitasi.