Browsing Category

Tajdid Peradaban

Membangun kembali konsep asas dalam melihat Falsafah Peradaban Islam. Ia perlu bermula dengan memahami erti dan tujuan kehidupan insan berlandas Al-Quran dan Al-Sunnah iaitu berlandaskan ubudiyyah dan khilafah. Melalui asas ini ia memberi gambaran apakah bentuk asas peradaban yang akan dibangunkan.