Apa yang membezakan ekonomi Islam?

1. Sistem ekonomi Islam wujud bertitik tolak daripada kepercayaan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memikul amanah untuk mengurus harta kekayaan Tuhan dengan adil, berdasarkan panduan yang diturunkan-Nya. 2. Mustahil Tuhan yang…
Read More...