Majalah Akal Wahyu

Majalah Akalwahyu merupakan majalah wakaf (percuma) daripada kami untuk umat sebagai antara usaha kami untuk menyebarluaskan perbahasan peradaban dikalangan umat Islam di Malaysia khususnya. Kami menghimpunkan penulisan yang bertujuan untuk mencetus idea-idea untuk dibahaskan. Oleh itu, Kami berharap ia dapat disebarluaskan terutama dikalangan belia dan mahasisawa hari ini serta umat Islam umumnya.

Majalah Akalwahyu Edisi 2
(Sya’ban 1442H)

Majalah Akalwahyu Edisi 1
(Jamadilawal 1442H)

Penulisan Buku

Dalam kita umat Islam bercita kembali membangun peradaban ini, kita perlu bermula kembali membangun wacana peradaban, diskusi ilmiah berlandaskan kesepaduan antara wahyu dan akal. Maka buku-buku ini adalah hidangan kami pada pembaca untuk kita kembali membangun budaya fikir ini

Tadabbur 30 Verses of The Quran on Islamic Civilisation

Tajdid Falsafah Peradaban Islam

Tadabbur 30 Ayat Al-Quran Membangun Peradaban Islam

jurnal

Jurnal Peradaban Islam Vol 1 No 1